Υπηρεσίες

ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΠΡΟΤΕΚΤΙΝΗ


Η καλπροτεκτίνη είναι μια πρωτεΐνη που υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στα ουδετερόφιλα λευκά αιμοσφαίρια. Όταν υπάρχει φλεγμονή στο έντερο, η καλπροτεκτίνη απελευθερώνεται από τα κοκκία των ουδετερόφιλων και μπορεί να ανιχνευθεί στα κόπρανα.

Η ΕΞΕΤΑΣΗ


Με την εξέταση αυτή μπορούμε να διαφοροδιαγνώσουμε τις φλεγμονώδεις από τις λειτουργικές παθήσεις του εντέρου. Συνιστάται για ασθενείς που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα κοινά για ένα μεγάλο αριθμό γαστρεντερικών διαταραχών, όπως φλεγμονώδη νόσο του εντέρου (IBD), σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), διάρροια, υποτροπιάζοντες κοιλιακούς πόνους κλπ.

Εκτός του ότι είναι ένα έγκυρο εργαλείο για τη διάγνωση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου, η μέτρηση της καλπροτεκτίνης είναι πολύ χρήσιμη στην παρακολούθηση της κλινικής πορείας και στη βελτιστοποίηση της θεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

Στο ιατρείο σε 10 λεπτά έχουμε το αποτέλεσμα της εξέτασης.

© 2019 Δημήτριος Ι. Κούνιος, Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος - Ενδοσκόπος Πεπτικού